تعرفه
 • پلن شروع

 • رایگان

 • انتخاب پلن
 • ۵ درصد تا سقف ۳۰ هزارتومان از فروش آنلاین
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای فروشگاه
 • عضویت در خانواده باب
 • 100MB فضای اختصاصی
 • امکان ارسال ۲۰۰ محصول
 • گزارش گیری پیشرفته
 • پشتیبانی از ۱ زبان
 • پشتیبانی از درگاه واسط
 • پلن نقره

 • ماهانه ۵۰ هزار تومان

 • با ما تماس بگیرید
 • ۳ درصد تا سقف ۲۵ هزارتومان از فروش آنلاین
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای فروشگاه
 • عضویت در خانواده باب
 • 500MB فضای اختصاصی
 • امکان ارسال ۱۰۰۰ محصول
 • گزارش گیری پیشرفته
 • پشتیبانی از ۱ زبان
 • پشتیبانی از درگاه واسط
 • پلن طلا

 • ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

 • با ما تماس بگیرید
 • ۱.۵ درصد تا سقف ۱۰ هزارتومان از فروش آنلاین
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای فروشگاه
 • عضویت در خانواده باب
 • 1000MB فضای اختصاصی
 • برنامه اختصاصی موبایل Android
 • امکان ارسال ۲۰۰۰ محصول
 • گزارش گیری پیشرفته
 • پشتیبانی از ۲ زبان
 • پشتیبانی از درگاه اختصاصی
 • سفارشی سازی قالب فروشگاه
 • پلن پلاتینیوم

 • ماهانه ۳۰۰ هزار تومان

 • با ما تماس بگیرید
 • ۰.۵ درصد تا سقف ۵ هزارتومان از فروش آنلاین
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای فروشگاه
 • عضویت در خانواده باب
 • فضای اختصاصی نامحدود
 • برنامه اختصاصی موبایل Android
 • امکان ارسال نامحدود محصول
 • گزارش گیری پیشرفته
 • پشتیبانی از ۳ زبان
 • پشتیبانی از درگاه اختصاصی
 • برنامه اختصاصی موبایل IOS
 • سفارشی سازی قالب فروشگاه
 • سفارشی سازی قالب برنامه های موبایل