قیمت گذاری محصولات به طور مناسب شامل چه اصولی می‌شود؟

2019-03-02 14:33:37.778 +0330 +0330

قیمت گذاری محصولات به طور مناسب شامل چه اصولی می‌شود؟

قیمت گذاری محصولات یکی از مهمترین جنبه های استراتژی بازاریابی و راهی برای یافتن یک قیمت رقابتی برای محصول یا سرویس خدماتی می باشد که باید دقت شود که فقط قیمت محصول را بر اساس هزینه بررسی نکنید. اصول بازاریابی می‌تواند بر عواملی چون رقابت ،تقاضای بازار ، الگوهای اقتصادی و در نهایت ویژگی محصول بسیار موثر باشد.

اصل قیمت گذاری یکی از بارزترین اجزای ترکیب بازاریابی است زیرا آن را بر تولید و افزایش درآمد برای یک سازمان متمرکز می‌کند که در نهایت به سود شرکت می‌باشد. با توجه به اصل قیمت گذاری محصول، کم کردن قیمت یه استراتژی قیمت گذاری است که در آن یک بازاریاب در ابتدا یک قیمت نسبتا بالا برای یک محصول یا خدمات تعیین می‌کند و سپس قیمت را در طول زمان کاهش می‌دهد. نفوذ تکنیک قیمت گذاری با تنظیم قیمت ورودی نسبتا کم که اغلب پایینتر از بازار نهایی است، مشتریان جدید را جذب می کند.

اگر بخواهیم به قیمت مبتنی بر ارزش برسید ، باید محصولی را انتخاب کنید که قابل مقایسه با شما باشد و اطلاعاتی را که مشتری بابت آن هزینه پرداخت می‌کند، پیدا کنید و همچنین تمام راه هایی که محصول شما را از محصول قابل مقایسه، متمایز می‌کند را بیابید . پس از آن ارزش همه این تفاوت ها را مالی کنید و تمام نکات مثبت محصولتان را حفظ و اضافه نمایید و عوامل منفی ای که قیمت بالقوه آن را بدست آورده اید ، کنار بگذارید و به مشتریان نشان دهید که قیمتی قابل قبول خواهد بود که شامل صحبت و گفتگو با آنهاست . اگر یک بازار ثابت وجود داشت ، محدوده قیمت فعلی ، شما را در مورد انتظارات مشتریان آموزش خواهد داد و در اخر اطمینان حاصل کنید که ارزش مشتری بالاتر از هزینه های شما می باشد .چون اشتباهاتی که در قیمت گذاری اتفاق می افتد ، اگر اصلاح نشوند ، قطعا قادر به شکست کسب وکار شما خواهد شد.

از لحاظ ترکیب بازاریابی برخی می‌گویند که قیمت گذاری جذاب ترین عنصر است. یک عنصر همه کاره که در ادامه این مقاله و مطالعه ، بیشتر با آن آشنا می‌شوید. میتوان اصول قیمت گذاری محصول را از جنبه های متفاوتی بررسی و شناسایی کرد. قیمت گذاری باید به لحاظ اقتصادی متناسب و کارشناسی شده باشد. نه اینکه قیمت ارزان باشد نه. باید هزینه های بازاریابی و ارتقا محصولات را به حداقل رساند.

قیمت هر محصولی پیچیده است زیرا این امر نتیجه کار تحقیقاتی ، قدرت ریسک کردن ، محاسبات و درک بازار و مصرف کنندگان می باشد. مدیریت یک شرکت باید قبل از اینکه قیمت یک محصول را مشخص کند ، همه جوانب را بررسی کند. همه چیزهایی که شامل بخش محصولات ، قدرت خرید مصرف کننده ، شرایط بازار ، عملکرد رقبا ، مواد خام ، هزینه تولید و حاشیه های سود می باشند را بررسی کند.

یکی دیگر از راهکارهای قیمت گذاری مناسب این است که شرکت ها یا سرویس های چندگانه را به صورت رایگان ارائه می‌دهند و یا قیمت پایین خود را برای مدت کوتاهی ثابت نگه می‌دارند. این استراتژی تنها توسط شرکت ها برای ایجاد پایگاه مشتری در یک بازار خاص استفاده می‌شود. به عنوان مثال مخابرات فرانسه ، تلفن های همراه رایگان را به مصرف کنندگان منتقل کرد تا بتواند حداکثر مشتریان را در یک بازار خاص جذب نماید.

این به شرکت ها یک شروع و مصرف کننده پایه می دهد و به طور مشابه زمانیکه شرکت ها می‌خواهند یک محصول یا خدمات برتری ارائه دهند ، قیمت های محصولات و خدمات برای آن زمان های خاص را افزایش می‌دهند.

از آنجایی که قیمت های تبلیغاتی امروزه در همه جا بسیار رایج شده ، می‌توانند از گزینه تبلیغات نیز بهره مند شوند. پیشنهاداتی جهت ارتقا و افزایش فروش از قبیل تخفیف ، هدایا ، کوپن های پول ، خرید محصولی و دریافت یکی رایگان و غیره ...... انجام می‌گیرد.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اصول پایه قیمت گذاری می‌توان به هزینه تولید ، وضعیت بازار ، رقابت ، کیفیت محصول ، کاهش قیمت ، تبعیض قیمت ، قیمت گذاری نفوذ ، قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و ... اشاره کرد.

حقیقت امر ، درک شرایط بازار ، خواسته های ناخوشایند مصرف کنندگان و قیمت هایی که آنها مایل به پرداخت هستند ، راه نهایی موفقیت در استراتژی قیمت گذاری یک محصول یا سرویس می باشد. همچنین اهداف شرکت ها که به عنوان یک سازمان هستند ، که سود حداکثر در رقابت و حفظ بازار رقابتی است ، محقق می‌شود.